Pers

Als correspondent van destentorben ik altijd nieuwsgierig naar nieuwtjes. Voor verenigingen en individuele personen is het mogelijk hun persberichten naar mij te zenden die ik aan de redacties van de beide media zal aanbieden. Deze persberichten mogen aankondigingen of verslagen zijn van verenigingsactiviteiten of individuele nieuwtjes of eigenaardigheden.

U kunt uw bericht normaal in een e-mail bestand toezenden. Dat mogen ook "bijlagen" zijn van Word of WordPerfect-bestanden of fotobestanden. Daarnaast is natuurlijk op de gewone manier post te verzenden.

Vergeet vooral niet de naam van de afzender te vermelden en het telefoonnummer, zodat zo nodig nog nader contact kan worden opgenomen.

Zend uw berichten zo spoedig. Dat kan ook met gebruikmaking van het hiernaast staande formulier