Stamboom

nederlands Klik op: Stamboom
Enkele nazaten van JAN SLIKKERS (SLIEKERS), die in 1725 in Tinholt, Graafschap Bentheim in Duitsland geboren werd, hebben tezamen een stamboomproject opgezet. Een GEDCOM bestand is op verzoek beschikbaar. Mocht u informatie hebben over deze familie, dan kunt u die toezenden via hieronder vermelde e-mailadressen.

engels1Click on: Family tree
A few descendants of JAN SLIKKERS (SLIEKERS), who was born in 1725 in Tinholt, County Bentheim in Germany, have set up a family tree project together. A GEDCOM file is available upon request. If you have any information about this family, please send it to the email addresses listed below.

duitsKlicken Sie auf: Stammbaum
Ein paar Nachkommen von JAN SLIKKERS (SLIEKERS), der 1725 in Tinholt, Grafschaft Bentheim in Deutschland geboren wurde, haben gemeinsam ein Stammbaumprojekt ins Leben gerufen. Eine GEDCOM-Datei ist auf Anfrage erhältlich. Wenn Sie Informationen zu dieser Familie haben, senden Sie diese bitte an die unten aufgeführten E-Mail-Adressen.

· Ken Slickers USA
· Martin Kaldeway CA
· Jane O'Connor-Sliekers CA
· Jan Sliekers NL (contactformulier)